%db%8c%da%a9%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87-%d8%a8%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d9%88-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%85-%d8%a8%d9%87%d9%85%d9%86

یکشنبه بیستم و چهارم بهمن:
👈 جلسه جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با دکتر لاریجانی و بحث و بررسی پیرامون مسائل مربوط به سیاست خارجی، برنامه ششم توسعه و قانون بودجه سال۹۶
👈  دیدار با معاون حقوقی وامور مجلس وزارت علوم تحقیقات وفناوری وپیگیری امور مربوط به حوزه انتخابیه
👈  دیدار با معاون حقوقی وامور مجلس ناجا وپیگیری مشکلات مردم در حوزه انتخابیه
👈  دیدار با وزیر بهداشت،درمان واموزش پزشکی و گفتگو پیرامون بیمارستان ۷۰۰ تختخوابی قزوین و بیمارستان های الوند و محمدیه
👈  دیدار با مردم در دفتر تهران
👈  حضور در کمیسیون اصل۹۰ و بررسی مشکلات شهرهای چابهار وکنارک با حضور مشاور رئیس جمهور ورئیس سازمان مناطق آزاد کشور ومعاونین وزاری کشور،نیرو،جهاد کشاورزی وراه وشهرسازی ،مسئولین راه آهن کشور، سازمان بنادر و کشتیرانی، نماینده چابهار وکنارک در مجلس شورای اسلامی و مسئولین محلی شهرهای مذکور

Comments are closed.