%d8%b7%d8%b3%db%8c

در چهارمین همایش ملی قهرمانان و اسطوره های وطن یادواره سرلشکر شهید پاسدار ورزشکار حاج حسین همدانی از داود محمدی نماینده مردم شریف قزوین،آبیک و البرز تقدیر شد.

Comments are closed.