نامه ها و پیگیری ها
image

پیگیری داود محمدی نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی جهت بهبود وضعیت محله هادی آباد قزوین

Zoom
image

پیگیری داود محمدی نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و رییس کمیسیون اصل نود جهت تامین برق منطقه مهرگان

Zoom
image

طرح ۵۷ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت یکپارچه سازی قوانین بانک مرکزی و بهبود عملکرد شبکه بانکی

Zoom
image

اسخ رییس کل بانک مرکزی به تذکر داود محمدی نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی پیرامون پرداخت بهای گندم خریداری شده از کشاورزان

Zoom
image

بخشی از پیگیری های داودمحمدی نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی از سال ۹۱ تاکنون جهت اجرای پروژه شتابگر ملی دراستان 🔸اجرای این پروژه تاثیر بسزایی در ارتقاء جایگاه علمی استان و کشور به همراه دارد

Zoom