گزارش عملکرد حاج داود محمدی ( ۱۲ مردادماه ۹۵)

  • چهارشنبه - ۲۰ مرداد ۱۳۹۵
  • 1-حضوردر دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) به همراه مجمع نمایندگان استان 2-حضورو سخنرانی در جمع مسئولین نیروی انتظامی استان و همایش کوپ 3-حضور در بانک شهر و دیدار با رئیس منطقه و رئیس شعبه مرکزی 4-حضور در سازمان انتقال خون و بازدید از واحدهای مختلف سازمان 5-حضور در شهر ...

    برگزاری نمایش بزرگ فصل شیدایی

  • سه شنبه - ۱۹ مرداد ۱۳۹۵
  • بازدید حاج داود محمدی رییس مجمع نمایندگان استان، مهندس حبیبی معاون عمرانی استانداری و مهندس یاری رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان #قزوین از محل برگزاری نمایش بزرگ فصل شیدایی

    گزارش عملکرد حاج داود محمدی (۱۱مرداد ۹۵)

  • سه شنبه - ۱۹ مرداد ۱۳۹۵
  • ?بخشی از فعالیت های حاج داود محمدی نماینده مردم شریف شهرستان های قزوین،ابیک و البرز و رییس کمیسیون اصل نود قانون اساسی در روز دوشنبه 95/5/11: