ملاقات با مردم در دفتر ارتباط مردمی شهر قزوین و شهر الوند و رسیدگی به مشکلات آنها

photo_2016-11-07_10-26-23
photo_2016-11-07_10-44-24 photo_2016-11-07_10-44-29

Comments are closed.