رییس کمیسیون اصل نود از پیگیری حادثه برخورد دو قطار در سمنان در این کمیسیون خبر داد و اظهار کرد که این موضوع تا شناسایی دلایل بروز این حادثه و خاطیان و عاملان احتمالی آن پیگیری خواهد شد.
داود محمدی گفت:سانحه برخورد دو قطار مسافربری و کشته و زخمی شدن تعدادی از هموطنانمان موضوعی نیست که به راحتی بتوان از کنار آن عبور کرد و مسوولان باید در هر مقام و سمتی پاسخگوی چرایی رخ دادن این حادثه باشند.
وی افزود:امروز خطوط ریلی جزء ایمن ترین وسایل حمل و نقل به شمار می روند و رخ دادن این حادثه و کشته و زخمی شدن تعدادی از هموطنانمان قطعا توجیهی ندارد.

Comments are closed.