رییس کمیسیون اصل نود:وضعیت کنونی دولت در خصوص بودجه و اعتبارات نابسامان است

داود محمدی رییس کمیسیون اصل نود با اشاره به ضعف نظارتی در کشور گفت: در شرایطی که وضعیت دولت در خصوص بودجه و اعتبارات نابسامان است باید بتوانیم از هر ریال این اعتبارات که به بیت‌المال تعلق دارد صیانت کنیم.
داود محمدی نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در همایش بسیج، انقلابیگری و مبارزه با فساد که در سالن عدالت دادگستری کل استان برگزار شد، اظهار کرد: با وجود اینکه در قانون اساسی ظرفیت‌های بالایی در بحث‌های نظارتی دیده شده اما این واقعیت را باید بپذیریم که ما در امر نظارت به توفیقات لازم نرسیدیم.
وی اذعان داشت: بحث اشتغال در برنامه دوم توسعه تا به امروز در همه برنامه ها مورد تاکید قرار گرفته اما در برنامه چهارم توسعه در زمینه اشتغال و بنگاه‌های زود بازده ۱۸ هزار میلیارد تومان هزینه شده اما از این مقدار ۴۰ درصد انحراف از هدف داشته‌ایم.
نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک تاکید کرد: باید مد نظر قرار داد که بودجه ۸۰۰ هزار میلیاردی کشور وقتی می‌خواهد هزینه شود، ما تا چه اندازه وزن برای نظارت بر آن قائل هستیم؟
محمدی عنوان کرد: در شرایطی که وضعیت دولت در خصوص بودجه و اعتبارات نابسامان است،باید بتوانیم از هر ریال این اعتبارات که به بیت‌المال تعلق دارد صیانت و حفاظت کنیم.
رییس کمیسیون اصل نود خاطرنشان کرد: واقعیت این است که آن طور که باید به بحث‌های نظارتی توجه نمی‌شود و این قابل قبول نیست چراکه متناسب بر حجم مشکلات باید نظارت هم اهمیت داشته باشد.
وی اضافه کرد: در بحث بهینه یاب دولت نزدیک به ۴۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است و هزار شرکت در استان قزوین هدف گذاری شده است که با اجرای دقیق آن حداقل باید بین ۱۰تا ۲۰ هزار شغل در سال جاری ایجاد شود بنابراین باید دید این هزینه کردها به نقطه هدف خواهد رسید یا خیر؟

Comments are closed.