رئیس کمسیون اصل نود

داود محمدی به مهر خبر داد؛
نامه کمیسیون اصل ۹۰ به دیوان محاسبات درباره سرانجام حقوقهای نجومی

👈رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس از مکاتبه با رئیس دیوان محاسبات برای اعلام آخرین برخوردهای صورت گرفته با متخلفان ماجرای حقوق‌های نجومی خبر داد.
👈داوود محمدی رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت پیگیری پرونده حقوق‌های نجومی با توجه به گلایه اخیر رهبر معظم انقلاب مبنی بر فراموش شدن این ماجرا، اظهار داشت: گلایه اخیر رهبر معظم انقلاب کاملاً بجا و درست است، چرا که مردم منتظر بودند تا عکس‌العمل قاطع‌تر و فوری‌تری را ببینند.
👈وی ادامه داد: ما در کمیسیون اصل ۹۰ کار را به این شکل دنبال کردیم که ابتدا یک آسیب‌شناسی انجام دادیم و ریشه‌های وقوع این پدیده را بررسی کردیم و بر مبنای آن، قوانینی را پیشنهاد کردیم که آن روزنه‌ها بسته شود تا دیگر شاهد چنین اتفاقات و پرداخت‌هایی نباشیم.
👈رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس تصریح کرد: بخشی از ماجرا نیز مربوط به تخلفات صورت گرفته بود که به دلیل وجود مکانیزم‌ها و ابزارهای برخورد در دیوان محاسبات، این بخش از ماجرا به این دیوان محول شد تا بررسی و اقدام کند؛ دیوان محاسبات نیز در صحن مجلس گزارش داد که ۳۶۰ هزار فیش حقوقی بررسی شده و از مجموع اینها ۳۹۷ مورد تخلف وجود داشته که باید با فوریت پیگیری شود.
👈محمدی خاطرنشان کرد: آخرین خبری که رئیس دیوان محاسبات به ما داده، این بوده است که در حال معرفی متخلفین از قوانین به مرجع قضایی هستند و در رابطه با ۱۰ الی ۱۲ موردی هم که پرداختی‌های غیرمتعارف خود را به بیت‌المال بازنگردانده‌اند، در حال پیگیری هستند که بازگردانند.
👈وی تأکید کرد: دادسرای دیوان محاسبات باید همچنان پیگیر باشد تا نجومی‌بگیران در سه گروه تعیین تکلیف شوند؛ گروهی از آنها دریافتی‌های مازاد را بازگردانند و از مسئولیت خود نیز کنار بروند، گروه دوم علاوه بر استرداد مبالغ دریافتی و کنار رفتن از مسئولیت، به هیأت‌های تخلفات اداری معرفی شوند و گروه سوم نیز به دستگاه قضایی معرفی شوند.
👈رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در پاسخ به این سؤال که کمیسیون برای جلوگیری از پاسکاری و نیز پاسخ به دغدغه‌های رهبر معظم انقلاب در این موضوع چه خواهد کرد، گفت: ما به دیوان محاسبات نامه نوشته‌ایم و از این دیوان توضیح خواسته‌ایم که آخرین اقداماتشان برای برخورد با متخلفین چه بوده است.
👈محمدی افزود: این نامه اخیراً نوشته شده و منتظر دریافت پاسخ هستیم و ما نیز همچنان پیگیر این پرونده خواهیم بود.

Comments are closed.