داود محمدی رییس کمیسیون اصل نود:
هیچ یک از حسابهای سپرده قوه قضائیه شخصی نبوده و فاقد مشکل قانونی است
رییس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت: بررسی های انجام شده نشان می دهد که هیچ یک از حسابهای سپرده قوه قضائیه شخصی نبوده و فاقد مشکل قانونی است .
داود محمدی رییس کمیسیون اصل نود در گفتگو با خبرنگار نسیم حق اظهار کرد: بعد از مسائلی که پیرامون حسابهای سپرده قوه قضائیه به وجود آمد ، جمعی از نمایندگان جلساتی را با رییس قوه قضائیه برگزار کردند و ریاست قوه قضائیه نیز تمام مدارک و مستندات مربوطه را در اختیار نمایندگان قرار دادند.
وی افزود: بعلاوه اینجانب شخصاً نیز تمام موارد مطروحه و فیش های ادعایی را از نزدیک ملاحظه و  بررسی کردم  و بدون استثناء تمامی حساب های سپرده مذکور بنام قوه قضائیه بوده تا حتی یک مورد هم بنام شخص سپرده گذاری  نشده  و در این میان هیچگونه حساب شخصی و یا واریز به حساب اشخاص مشاهده نشده است.
محمدی بیان کرد: بررسی های انجام شده مبین این است که این مسئله مسبوق به سابقه بوده و در زمان تصدی آیت الله هاشمی شاهرودی و تا حتی آیت الله یزدی نیز به همین منوال اقدام می شد  و کلیه حساب ها بنام قوه قضائیه ثبت گردیده است و تمام هزینه ها به حساب قوه قضائیه واریز می شده است.
رییس کمیسیون اصل نود با بیان ضرورت دوری مسئولان و نمایندگان از بیان مطالب غیر مستند که موجب ایجاد تشویش اذهان عمومی میگردد اظهار امیدواری کرد که اظهار نظرها و فعالیت تمامی دستگاه ها و نهادها موجب ایجاد آرامش در بین آحاد مختلف جامعه گردد.

Comments are closed.