رئیس کمیسیون اصل نود

داود محمدی،رئیس کمسیون اصل نود مجلس:
🔹طرح ساماندهی حقوق مدیران و مقامات که مشتمل بر ۱۱ ماده است و از سوی کمیسیون اصل ۹۰ مطرح شده بود پیش از این با مخالفت نمایندگان مواجه شد اما اکنون نسخه دیگر این طرح با اعمال تغییرات جزیی تدوین شده که بعد از بررسی برنامه ششم توسعه و بودجه ۹۶ در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد.
{در مورد مصوبه مجلس در برنامه ششم مبنی بر ایجاد سامانه‌ای برای اعلام حقوق مدیران،}گفت: این مصوبه نقاط قوت خوبی داشت و باعث شفاف‌سازی حقوق مدیران می‌شود. خوب است که ما به سمت این شفافیت حرکت کنیم زیرا در این صورت از بروز فساد جلوگیری می‌شود.‌

آدرس کانال تلگرامی:

🇮🇷 davoodmohammadi_ir

Comments are closed.