در نشست مشترک استاندار و مجمع نمایندگان استان روند اجرای مصوبات سفر رئیس جمهور بررسی شد.
🔹در این نشست ضمن بررسی مسائل مختلف استان، روند پیگیری و اجرای مصوبات سفررئیس جمهور و کاروان تدبیر و امید به استان مورد بحث و گفت و گو قرار گرفت.
🔹در این جلسه در خصوص آخرین وضعیت حوزه های اقتصادی و عمرانی استان بویژه طرح های اولویت دار استان در بخش های صنعت، کشاورزی و اشتغال و تولید بررسی های لازم انجام شد.
🔹در این نشست نمایندگان استان با اشاره به  کیفیت و وزانت مصوبات سفردر مقایسه با سایر استان ها بر پیگیری جدی و مستمر این مصوبات تاکید و اشاراتی به اثر گذاری اجرای این مصوبات در روند توسعه استان داشتند.
🔹نمایندگان استان در ادامه بر لزوم ارتباط تنگاتنگ مدیران و فرمانداران با نمایندگان  و اطلاع رسانی به موقع از طرح ها و برنامه ها به منظور حل و فصل مسائل استان و پیگیری این مسائل در سطح وزارتخانه و در سطوح ملی تاکید کردند.
🔹استاندار در این نشست با اشاره به مدت زمان باقی مانده تا پایان سال بر استفاده و تعامل حداکثری مدیران و فرمانداران از ظرفیت نمایندگان برای حل و فصل مشکلات وپیگیری طرح ها و برنامه ها تاکید کرد.

Comments are closed.