چهارشنبه ۲۲ دی ماه:
👈حضور در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی و بررسی برنامه ششم توسعه
👈جلسه برای سرمایه گذاری در استان با شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی(شستا)
👈دیدار با ارباب رجوع
👈جلسه با مدیرعامل شرکت شیر سحر و پیگیری حل مشکلات این شرکت
حضور در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی و ادامه بررسی برنامه ششم توسعه

✅ پنج شنبه  ۲۳ دی ماه
👈حضور در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی و بررسی برنامه ششم توسعه
👈حضور در مراسم ارتحال آیت اله هاشمی رفسنجانی در روستای نودوز بخش بشاریات و سخنرانی در جمع حاضر
👈جلسه با بخشدار و ریش سفیدان بخش بشاریات و پیگیری رفع مشکلات این منطقه
👈دیدار با  مردم در دفتر قزوین

Comments are closed.