دوشنبه ۴بهمن ماه ۹۵:

👈حضور در کمیسیون و رسیدگی به پرونده های مربوطه
👈جلسه پیرامون بررسی موضوع سهام عدالت
👈جلسه با جمعی از سپرده گذاران موسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج(ع)
👈دیدار با مسئولین شرکت سرمایه گذاری بازنشستگی کشوری و مذاکره پیرامون سرمایه گذاران در استان قزوین
👈دیدار با وزیر محترم کشور پیرامون ارتقا بخش های محمدیه، الموت شرقی و غربی، طارم واقبالیه و تبدیل زیاران، قشلاق و نظام آباد به شهر
👈دیدار با مدیر عامل و مسئولین صندوق بازنشستگی
👈دیدار با جمعی از متقاضیان سرمایه گذاری در قزوین در حوزه گردشگری

Comments are closed.