دوشنبه یازدهم بهمن:
حضور در مراسم تشییع پیکرهای شهدای آتش نشان
حضور در کمیسیون اصل نود و رسیدگی به پرونده های مربوطه
بازدید از پارک فناوری پردیس
حضور در دفتر تهران و دیدار با مردم
جلسه با جمعی از معتمدین آبیک و پیگیری مشکل بهره برداری از معدن موسوم به پیغمبر کوه

Comments are closed.