دوشنبه بیستم و پنجم بهمن:

👈بازدید از نمایشگاه مدیریت در خصوص دستاوردهای اجرایی موسسات آموزش عالی، دانشگاه ها و شرکت های علم وفناوری
👈حضور در کمیسیون اصل۹۰ و رسیدگی به پرونده های مربوطه
👈دیدار با قائم مقام وزیر صنعت،معدن و تجارت در حصوص حل مشکلات کارگران کارخانجات قزوین که ماه ها حقوق نگرفته اند و یا حقوق آنها به تعویق افتاده است
👈دیدار با مدیرعامل وهیأت مدیره صندوق توسعه ملی و بحث و بررسی در خصوص مشکلات استان
👈بازدید از نمایشگاه پیشران بازنشستگی کشوری و بازدید از غرفه های استان قزوین(آپاداناسرام، سرام آرا، کاشی الوند وسایر غرفه های نمایشگاه همچون شرکت مس باهنر کرمان، شرکت سهامی ذوب آهن، شرکت لعاب ایران، شرکت تولیدات خاک چینی و ….
👈دیدار با مردم در دفتر تهران
👈جلسه اعضای فراکسیون دیپلماسی ومنافع ملی با وزیر امور خارجه ومعاونین ایشان ،آقایان دکتر عراقچی، دکتر سرمدی، قشقاوی و سخنگوی وزارت امور خارجه آقای دکتر قاسمی و بحث و بررسی پیرامون سیاست های خارجی کشور بعد از انتخاب ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا در قبال عربستان، یمن وکشورهای همسایه و اروپایی

Comments are closed.