داود محمدی رییس کمیسیون اصل نود:
بین برنامه ششم و بودجه سال ۹۶ اختلافی وجود ندارد

✅رییس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه در کلیات بین برنامه ششم و بودجه اختلافی نیست، گفت: تلاش بر آن است که در جزئیات هم بین برنامه ششم و بودجه تضاد و تغایری نباشد.
✅به گزار ش خبرگزاری خانه ملت؛برنامه “بهارستان” رادیو گفت و گو با موضوع نگاهی به لایحه بودجه ۹۶ با توجه به رویکرد به برنامه ششم توسعه و با حضور “داود محمدی” نماینده مردم قزوین و رییس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی به روی آنتن رفت.
✅داود محمدی برنامه ششم توسعه را بعنوان ریل گذاری برای تدوین بودجه بر اساس آن توصیف کرد و گفت: چون بودجه به صورت سنواتی تنظیم می شود و برنامه ششم توسعه یک برنامه پنج ساله است؛از این جهت برنامه ششم توسعه یک ریل گذاری است برای اینکه ما هرسال بودجه را بر مبنای آن تدوین کنیم. کلیات بودجه سال ۹۶ هم با آنچه که به عنوان رئوس برنامه در برنامه ششم توسعه دیده شد، انطباق دارد.
وی در عین حال افزود: منتها در این بودجه از جهات مختلف، برجستگی هایی وجود دارد که قابل تامل است.
✅وی با اشاره به برخی از مواردی که در قانون بودجه سال ۹۶ پیش بینی شده، عنوان کرد: توجه به رفاه اجتماعی در قانون بودجه قابل پررنگ است، بهداشت و درمان جزو مباحثی است که مجلس به آن توجه جدی کرده است. مشکلاتی از جمله آب و کمبود آب از مواردی است که در قانون بودجه برای آبیاری های نوین و مهار آب های مرزی پیش بینی های خوبی صورت گرفته است. ضمن اینکه از مقام معظم رهبری مجوزی اخذ شد تا ۵۰۰ میلیون دلار برای معضلات مربوط به آب خصوصا مجتمع های آبرسانی روستایی برداشت شود و در عین حال توجه به اقشار آسیب پذیر جامعه و توجه به روستاها در راستای تثبیت جمعیت روستایی و جلوگیری از مهاجرت بلکه مهاجرت معکوس.
✅نماینده مردم قزوین در مجلس با تاکید بر اینکه خاطر نشان شد: چون اگر قانون بودجه برخلاف برنامه ششم توسعه باشد باید در مجلس دو سوم رای بیاورد تا بتواند از تصویب بگذرد و لذا تلاش بر آن است که در جزئیات هم با تضاد و تغایری مواجه نباشد.
✅ وی در خصوص واقعی بودن بودجه سال ۹۶ بیان داشت: تلاش بر این است تا بودجه واقعی باشد ولی شرایط کلی کشور، اوضاع و احوال بین المللی، مسایل داخلی و میزان تحقق درآمدها در اجرای برنامه موثر بوده است. با توجه به اینکه قیمت نفت نسبت سال گذشته از وضعیت بهتری برخوردار است به نظر می رشد که بتوانیم برنامه را بهتر اجرایی کنیم.

Comments are closed.