به گزارش پایگاه اینترنتی معاونت نظات مجلس شورای اسلامی، گزارش آمار کلی  عملکرد و اقدامات انجام شده درکمیسیون اصل نود قانون اساسی از تاریخ ۱۳۹۶/۰۱/۱۴ لغایت۱۳۹۶/۰۱/۲۰منتشر شد.

آمار کلی  عملکرد

کل شکایات وارده به کمیسیون اصل نود از تاریخ ۱۳۹۶/۰۱/۱۴ لغایت ۱۳۹۶/۰۱/۲۰  ۷۹ فقره می‌باشد. طی مدت مذکور به منظور رسیدگی به شکایاتی که در صلاحیت کاری کمیسیون تشخیص داده شده ۲۶  فقره مکاتبه با مراجع ذی ربط صورت گرفته، همچنین به منظور پیگیری نامه های ارسالی کمیسیون به دستگاهها که پاسخ آنها ظرف مهلت مقرر در قانون (حداکثر یک‌ماه) واصل نشده ۳۱ فقره نامه پیروی ارسال شده، ۱۵۲ فقره جوابیه اعم از واسطه‌ای یا قطعی به ثبت رسیده و ۱۴ فقره پاسخ دستگاهها برای شکات پرونده‌ها ارسال شده است و جهت راهنمائی شکاتی که شکوائیه آنها در صلاحیت کاری کمیسیون تشخیص داده نشده و یا جنبه درخواست مساعدت و کمک مالی و شغلی داشته، ۱۴ فقره نامه راهنمایی جهت مراجعه صحیح به مراجع ذی ربط، درخواست رفع نقص و یا اعلام عدم صلاحیت کمیسیون در رسیدگی صادر شده است. ۰ فقره شکوائیه به دلیل فقد آدرس و تکراری بودن بایگانی شده­ است، ۸۰۹ فقره شکوائیه نیز در دستور کار کمیته‌های مختلف کمیسیون قرار دارد. در مجموع طی مدت مذکور ۳۱۶  فقره نامه به کمیسیون وارد و یا از کمیسیون خارج شده است.

 

جلسات برگزار شده درکمیسیون اصل نود

جلسه روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۱۵ کمیسیون و قرائت گزارش سفر اعضای کمیسیون به استان فارس درباره وضعیت بهداشت و درمان دانشگاههای علوم پزشکی و همچنین نحوه نگهداری و مراقبت از آثار میراث فرهنگی. در بحث بهداشت و موضوع پزشک خانواده مقرر شد با توجه به مصوبه مجلس در برنامه ششم و با توجه به اینکه طبق تحقیقات نهادهای مربوطه ایرادات جدی به این کار وارد است، کمیته‌ای از کمیسیون اصل نود، وزارت بهداشت و نماینده ای از کمیسیونهای بهداشت و اجتماعی تشکیل شود تا درباره اجرای طرح خانواده جمع بندی شود و این طرح با رفع نواقصی که در اجرای آن در استان‌های فارس و مازندران داشته اجرایی شود. همچنین مقرر شد با توجه به مشکلاتی که در نحوه نگهداری از آثار فرهنگی و پتانسیل گردشگری در کشور که مغفول مانده، کمیسیون از یکی دو استان دارای پتانسیل گردشگری نیز بازدید کند و برای یافتن راهکارهایی در سطح ملی در جهت استفاده از توانمندی بخش گردشگری گزارشی را جمع بندی و به صحن علنی مجلس ارائه کند.

 

Comments are closed.