نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی گفت: از ظرفیتهای تاریخی شهر برای ایجاد توسعه متعادل استفاده شود.
🔸داود محمدی در جلسه بررسی پروژه طراحی شهری محله بلاغی و خیابان شهید انصاری ضمن تاکید بر لزوم حفظ هویت و نشانه های تاریخی شهر قزوین گفت: باید با راهکارهای کارشناسی شده مسایل مردم نیز مرتفع شود.
🔸نماینده مردم شهرستانهای قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه زیر ساخت های فعلی پاسخگوی تراکم جمعیتی شهر نیست گفت: میان توسعه شهر و حفظ آثار تاریخی و هویت شهری می توان توازنی برقرار کرد تا علاوه بر تحقق اهداف مورد نظر در هر دو طرف ظرفیتهای موجود را نیز مورد بهره برداری قرار داد.
🔸وی بیان کرد: با توجه به بازگشایی خیابان انصاری غربی، مردم انتظار بازگشایی خیابان انصاری شرقی را دارند و با عنایت به هزینه های انجام شده برای تملک خانه های موجود در مسیر این طرح، باید این پروژه هر چه سریعتر تعیین تکلیف شود.
🔸محمدی خاطر نشان کرد: با یک نگاه جامع و خوب با حفظ هویت و تاریخ و بهره مندی مردم از تسهیلات و با رعایت زمان می توانیم به حل این مشکل بپردازیم و تصمیمی را اتخاذ نماییم که قدم موثری در این راستا باشد.

Comments are closed.