رئیس کمیسیون اصل نود مجلس گفت: در حال حاضر مصمم هستیم تا طرح تازه ای در رابطه با ساماندهی نظام پرداختی مدیران تهیه کنیم.

به گزارش میزان ، داود محمدی درباره وضعیت نهایی ساماندهی حقوق مدیران و مسئولین گفت: کمیسیون اصل نود مجلس موضوع حقوق های نجومی را در زمان خود مورد بررسی قرار داد و آن بخش که مرتبط با تخلفات بود به دیوان محاسبات ارجاع داده شد و گزارش آن هم در صحن قرائت شد.

وی با اشاره به طرح کمیسیون اصل نود درباره ساماندهی حقوق مدیران و مسئولین دولتی تاکید کرد: پس از بررسی های صورت گرفته مجلس، کمیسیون هم طرحی را با ۱۱ ماده به صحن علنی مجلس ارائه کرد که نهایتا کلیات آن طرح رای نیاورد.

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس تصریح کرد: در حال حاضر مصمم هستیم تا طرح تازه ای در رابطه با ساماندهی نظام پرداختی مدیران تهیه کنیم.

علی لاریجانی نیز در جلسه علنی روز گذشته مجلس در پاسخ به تذکر یکی از نمایندگان مبنی بر بازگشت پرداخت حقوق های نجومی به برخی گروه ها با مصوبه اخیر دولت گفت: به هیات تطبیق گفته می شود در  این باره دقیق تر شده و این موضوع را پیگیری کنند. هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس زیر نظر رئیس مجلس شورای اسلامی قرار دارد. 

Comments are closed.