رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی معتقد است هرچند اگر نطفه داعش همچنان باقی مانده باشد اما انسجام آنها با نابودی نظامی برای همیشه در منطقه برهم خورده و به اهداف خود نخواهند رسید.

داوود محمدی با اشاره به پاکسازی کامل سوریه و البوکمال به عنوان آخرین دژ داعش در مرز سوریه و عراق گفت: نطفه داعش توسط عربستان برای چندمین بار بعد از تشکیل گروه های دیگر تروریستی در منطقه پاشیده شد تا حکومتی برای خود تشکیل دهد.

نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی بر همین اساس تصریح کرد: داعشی ها سوریه و عراق را ظرفیت قابل اطمینانی برای خود می دانستند که ابتدای کار بحران شدیدی نیز ایجاد کرده و ممکن بود این بحران دامن تمام منطقه و حتی بین المللی را نیز بگیرد.

وی یادآور شد: جمهوری اسلامی نیز به موقع به کمک ملت های مظلوم منطقه شتافت و امروز آنها قطعا به اهداف خود که تصرف بخشی از سوریه و عراق بود نمی رسند و حتی همان دژهای کوچکی که برای خود در شهرهای مختلف ساخته بودند ندارند اما به هر حال به وجود آمدن گروه تروریستی جدیدی امکان پذیر است.

رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در پایان با بیان اینکه قطعا آمریکا به فکر تأسیس گروه تروریستی دیگری در منطقه خواهد افتاد، خاطرنشان کرد: داعش به لحاظ نظامی شکست خورده اما تفکر آن هنوز وجود دارد با این حال اصل انسجام از دست رفته و برهم خورده است که همین امر بسیار مثمرثمر است.

Comments are closed.