کل شکایات وارده به کمیسیون اصل نود از تاریخ ۶/۹/۹۶ لغایت ۱۲/۹/۹۶  ۳۸ فقره می‌باشد. طی مدت مذکور به منظور رسیدگی به شکایاتی که در صلاحیت کاری کمیسیون تشخیص داده شده ۵۹  فقره مکاتبه با مراجع ذی ربط صورت گرفته، همچنین به منظور پیگیری نامه های ارسالی کمیسیون به دستگاهها که پاسخ آنها ظرف مهلت مقرر در قانون (حداکثر یک‌ماه) واصل نشده ۳۲ فقره نامه پیروی ارسال شده، ۸۳ فقره جوابیه اعم از واسطه‌ای یا قطعی به ثبت رسیده و ۴۵ فقره پاسخ دستگاهها برای شکات پرونده‌ها ارسال شده است و جهت راهنمائی شکاتی که شکوائیه آنها در صلاحیت کاری کمیسیون تشخیص داده نشده و یا جنبه درخواست مساعدت و کمک مالی و شغلی داشته، ۱۶ فقره نامه راهنمایی جهت مراجعه صحیح به مراجع ذی ربط، درخواست رفع نقص و یا اعلام عدم صلاحیت کمیسیون در رسیدگی صادر شده است. ۰ فقره شکوائیه به دلیل فقد آدرس و تکراری بودن بایگانی شده­ است، ۲۶۹ فقره شکوائیه نیز در دستور کار کمیته‌های مختلف کمیسیون قرار دارد. در مجموع طی مدت مذکور ۲۷۳  فقره نامه به کمیسیون وارد و یا از کمیسیون خارج شده است.

جلسات برگزار شده درکمیسیون اصل نود  : 

  • جلسه روز سه شنبه مورخ ۷/۹/۹۶ درخصوص نحوه امحاء اسناد ملی با حضور نمایندگان ریاست جمهوری، وزارت نفت، مرکز پژوهشها، دیوان محاسبات، قوه قضائیه و کتابخانه و اسناد ملی
  • جلسه روز سه شنبه مورخ ۷/۹/۹۶ درخصوص بند «چ» ماده ۸۸ برنامه ششم توسعه (درخصوص اختصاص سهمیه و برگزاری آزمون وکلا توسط مرکز امور مشاوران، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه) با حضور رئیس کانون وکلا و هیات مدیره اسکودا

Comments are closed.