نمایندگان مجلس به منظور سامان دادن و کارآمدی مجلس و نمایندگان در رسیدگی به شکایات از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه با ایجاد تشکیلاتی تحت عنوان “دیوان اصل نودم (۹۰) قانون اساسی” موافقت کردند.

نمایندگان مردم در خانه ملت به منظور سامان دادن و کارآمدی مجلس و نمایندگان در رسیدگی به شکایات از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه با ایجاد تشکیلاتی تحت عنوان “دیوان اصل نودم (۹۰) قانون اساسی” موافقت کردند.

به گزارش پایگاه اینترنتی معاونت قوانین به نقل از خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی روز چهارشنبه، ۲۹ آذر  مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی ماده ۱۴ آیین نامه داخلی مجلس با این ماده واحده با ۱۴۹ رأی موافق، ۴۰ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع  ۲۲۰ نماینده حاضر در نشست موافقت کردند که بر این اساس دیوان اصل ۹۰ قانون اساسی تشکیل می شود.

بر اساس این گزارش ماده ۴۸ آیین نامه داخلی مجلس به شرح زیر تغییر و اصلاح شد:

ماده ۴۸ آیین نامه داخلی به شرح زیر است در اجرای اصل نودم (۹۰) قانون اساسی به منظور سامان دادن و کارآمدی مجلس و نمایندگان در رسیدگی به شکایات از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه، تشکیلاتی تحت عنوان “دیوان اصل نودم (۹۰) قانون اساسی” ایجاد می‌شود. اساسنامه و تشکیلات این دیوان حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط هیأت رئیسه تهیه و به تصویب کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی می‌رسد. کلیه قوانین و مقررات مرتبط با کمیسیون اصل نودم (۹۰) قانون اساسی و وظایف مصرح در آن به قوت خود باقی است.

Comments are closed.