رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گفت: نزدیک به ۶۵ هزار پروژه نیمه تمام در کشور وجود دارد که برای اتمام آن‌ها، در لایحه بودجه ۹۷ راه حل واگذاری به بخش خصوصی ارائه شده است.

داود محمدی گفت: ما در حال حاضر نزدیک ۶۵ هزار پروژه نیمه تمام در سطح کشور داریم که یکی از راه حل های اساسی برای انجام آن‌ها واگذاری به بخش خصوصی است.

نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی افزود: یکی از نقاط برجسته بودجه ۹۷ اهمیت به مشارکت بخش عمومی و خصوصی برای انجام پروژه های نیمه تمام و امکان واگذاری آن‌هاست.

به گزارش آنا، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس تاکید کرد: ما این امید را داریم که واگذاری پروژه های نیمه تمام به بخش خصوصی در سال آینده محقق شود و به درستی صورت بگیرد.

 

Comments are closed.