رئیس کمیسیون اصل نود مجلس بر توسعه روابط سیاسی و اقتصادی ایران و ترکیه تأکید کرد و گفت: چشم‌انداز نوینی برای مناسبات ایران و ترکیه ترسیم شده است.

 

داود محمدی رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با شرف ماکلوچ رئیس سازمان بازرسی ترکیه ظهر چهارشنبه (۹ اسفندماه) دیدار و  گفتگو کرد.

داود محمدی در ابتدای این دیدار ضمن تقدیر از همکاری ایران و ترکیه در مناسبات مختلف، بر توسعه روابط سیاسی و اقتصادی فیمابین تأکید کرد و گفت: توسعه روابط سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و ترکیه منجر به تقویت و تحکیم روابط دو کشور و سبب همگرایی هرچه بیشتر ایران و ترکیه در سال‌های اخیر شده است و این چشم‌انداز نوینی را برای مناسبات دو کشور ترسیم کرده است.

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی همچنین افزود: در کنار اشتراکات فرهنگی و همگرایی‌ها سیاسی تهران و آنکارا، موقعیت راهبردی دو کشور و اهمیت آن در مناسبات اقتصادی، سبب نزدیکی بیش از پیش دو کشور شده است و ترکیه به‌عنوان دروازه اروپا و موقعیت ژئوپلتیک ایران در منطقه خاورمیانه بر اهمیت این همگرایی افزوده است.

نماینده مردم قزوین در مجلس در زمینه همکاری‌های منطقه‌ای میان ایران، ترکیه و روسیه اظهارکرد: همکاری میان ایران، ترکیه و روسیه مثبت بوده که این دستاورد مهمی برای سه کشور است و بهتر است تا زمانی که تروریسم در منطقه از بین نرفته است همکاری‌های ایران و ترکیه ادامه یابد.

داود محمدی ضمن بیان مشترکات تاریخی، دینی و فرهنگی دو کشور تأکید کرد: ایران و ترکیه به‌عنوان دو همسایه از دیر باز تعاملات اقتصادی و فرهنگی گستردهای داشته‌اند و تقویت و تحکیم مناسبات فیمابین در عرصه‌های مختلف از جمله توریسم منجر به تحکیم و تقویت مناسبات دو کشور خواهد شد.

شرف مالکوچ رئیس سازمان بازرسی ترکیه در این دیدار گفت: مقامات عالی ترکیه و جمهوری اسلامی ایران مصمم به توسعه روابط هستند. ما هم به‌عنوان سازمان بازرسی ترکیه آماده‌ایم تا در جهت تحقق منویات دو کشور برای توسعه مناسبات تلاش کرده و از هیچگونه مساعدت سازنده برای تحکیم روابط جمهوری اسلامی ایران و ترکیه دریغ نخواهیم کرد.

وی در پایان افزود: توسعه مناسبات سیاسی، فرهنگی و اقتصادی فیمابین ایران و ترکیه از اهمیت ویژهای برخوردار است و بسیار ضروری است در جهت تقویت مبادلات تجاری، اقتصادی و پروژه‌های زیرساختی میان دو کشور بهبودی لازم ایجاد شود.

در این دیدار مرادی و یوسفیان ملا نمایندگان مجلس شورای اسلامی و از اعضای کمیسیون اصل نود نیز حضور داشته و بر گفتگو و تبادل تجارب میان کمیسیون‌های تخصصی مجالس دو کشور تأکید کردند.

دیدار رئیس کل بازرسی ترکیه با داود محمدی

 

Comments are closed.