سوخت‌گیری جنگنده های روسی از پایگاه نوژه نقض قطعنامه شورای امنیت نیست/ همکاری نظامی ایران و روسیه برای مبارزه با داعش است

داود محمدی، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در توضیح همکاری نظامی ایران و روسیه در پایگاه هوایی همدان گفت: این همکاری به معنای ایجاد پایگاه نظامی روسیه در ایران نیست، بلکه به منظور مقابله با داعش و تروریست همکاری دو جانبه و چندجانبه شکل گرفته است.
نماینده مردم قزوین در مجلس دهم شورای اسلامی ادامه داد: البته در این زمینه برخی نمایندگان خواهان برگزاری نشست غیر علنی برای ارائه پاره‌ای توضیحات از سوی وزارت امور خارجه هستند با این حال رئیس مجلس بحث پایگاه نظامی را منتفی اعلام کرد.
وی اظهار داشت: استفاده جنگنده‌های روسی از همدان تنها برای مبارزه جدی با تروریست است، روسیه با ما به درک مشترکی در این زمینه رسیده بنابراین خلاف قانون صورت نگرفته است.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با اشاره به ادعا وزیر امور خارجه آمریکا مبنی بر اینکه همکاری نظامی ایران و ورسیه در پایگاه هوایی نوژه خلاف قطعنامه ۲۲۳۱ است، گفت: نقض قطعنامه شورای امنیت صورت نگرفته، ایران در زمینه نظامی با کشورهای متعددی از جمله روسیه همکاری دارد و فلسفه این همکاری‌ها مبارزه با تروریست است.

منبع:خبر گزاری خانه ملت

 

Comments are closed.