رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گفت: در صورت تصویب مجلس شورای اسلامی، یک نماینده به استان قزوین اضافه می‌شود.

داوود محمدی: بر اساس اصل ۶۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی، هر ۱۰ سال یک بار با در نظر گرفتن شاخص‌های انسانی، جغرافیایی، سیاسی و نظیر آن‌ها حداکثر ۲۰ نماینده می‌توانند به تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی اضافه شوند.

وی افزود: اکنون حدود دو دهه است که این تغییر رخ نداده و بنابر قانون باید حدود ۴۰ نفر به تعداد نمایندگان مجلس اضافه شوند.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی یادآور شد: البته این موضوع در مجلس نهم دو بار مطرح شد و در آن دور قرار بود ۲۰ نفر به تعداد نمایندگان مجلس اضافه شوند که به دلایلی با مخالفت برخی نماینده‌ها مواجه شد.

محمدی بیان کرد: با توجه به تقاضاهای متعدد نمایندگان مجلس که اصرار بر اجرای این اصل از قانون اساسی داشتند، این مسأله در کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس مطرح و با آن موافقت شد و به وقت خود در صحن علنی مجلس مجدد در این خصوص تصمیم‌گیری می‌کنیم.

این مسؤل ادامه داد: با بررسی‌هایی که در کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس صورت گرفت، حوزه‌های انتخابیه را که استعداد و استحقاق افزایش نماینده دارند را مطالعه و حتی حوزه‌های انتخابی را که باید اضافه شوند هم معین کرده‌ایم.

نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی اذعان کرد: در این راستا تلاش شده حداکثر دیدگاه‌های کارشناسی، لحاظ شود و نگاه‌های غیرکارشناسی در تصمیم‌گیری مدخلیتی نداشته باشد؛ به هر حال طبق قانون ما موظف به اضافه کردن حداکثر ۴۰ نفر نماینده دیگر هستیم و طبیعی است که فقط به برخی از حوزه‌های انتخابیه نماینده اضافه می‌شود.

محمدی تشریح کرد: حتی ممکن است نماینده‌هایی تصور کنند که استحقاق این امر را دارند؛ اما به هر حال این یک مسأله کارشناسی است.

وی یادآور شد: این طرح به طور قطع در سال آینده وارد صحن علنی مجلس شده و در خصوص آن تصمیم‌گیری می‌شود و در صورت تصویب مجلس شورای اسلامی، یک نماینده به استان قزوین اضافه می‌شود.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: موافق این طرح هستیم و با جدیت پیگیری‌های لازم را هم انجام داده‌ایم تا یک نماینده به تعداد نماینده‌های استان قزوین در مجلس اضافه شود، چراکه هر اندازه تعداد نمایندگان یک استان بیشتر شود، بر اساس تقسیم‌بندی‌هایی که در کار صورت می‌گیرد، دسترسی مردم هم به نمایندگان آسان‌تر می‌شود.

محمدی مطرح کرد: حتی حوزه‌هایی که انتظار دارند در مجلس شورای اسلامی از امتیاز نمایندگی برخوردار شوند، صاحب نماینده می‌شوند.

منبع: خبر گزاری فارسی

Comments are closed.