داود محمدی رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی :

با توجه به اینکه یکی از وظایف کمیسیون اصل نود رسیدگی به شکایت از طرز کار قوای سه گانه می باشد،به همین منظور موضوع وظایف دستگاه ها  در خصوص مبارزه با آلودگی هوا در دستور کار کمیسیون قرار گرفت/

در همین ارتباط با دعوت از نمایندگان وزارت کشور و راه و شهرسازی ،وزارت صنعت معدن تجارت،وزارت نفت،وزارت نیرو،وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ،وزارت بهداشت و درمان پزشکی،نیروی انتظامی،بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات،سازمان محیط زیست،استاندارد ،سازمان هواشناسی جلسه ای با این موضوع تشکیل شد.

در این جلسه عملکرد دستگاه های فوق در اجرای قوانین در خصوص نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب سال ۷۴ و قانون اصلاح انرژی مصوب سال ۸۹ و مصوبات سال ۹۰و۹۳ هئیت وزیران مربوط به مقابله با آلودگی هوا از دستگاه های مختلف مذکور بررسی و با توجه به گزارش های دیوان محاسبات مبنی بر عدم اجرای مفاد قوانین و مصوبات فوق کلیه دستگاه ها موظف شدند تا حداکثر ظرف ۲ هفته اقداماتی را در خصوص تکالیف قانونی خود انجام داده اند ارائه کنند تا نسبت به انطباق آن با قوانین جاری کشور و مصوبات هئیت وزیران توسط کمیسیون اقدام و گزارش به صحن علنی مجلس ارائه شود.

photo_2018-03-08_11-17-21

Comments are closed.