نمایندگان مجلس بار دیگر داود محمدی را به عنوان رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی انتخاب کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۳ مردادماه) مجلس شورای اسلامی برای سومین دوره متوالی داود محمدی را به عنوان رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی انتخاب کردند.

شایان ذکر است که محمدی از ۲۲۰ رأی اخذ شده با ۱۷۸ رأی به عنوان رئیس کمیسیون اصل ۹۰ انتخاب شد./

Comments are closed.