رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، از نهایی شدن گزارش ۱۰۰ مورد پرونده زمین‌خواری در این کمیسیون خبر داد و گفت: این گزارش تا یک ماه آینده به صحن مجلس تقدیم می‌شود.

داود محمدی از بررسی پرونده زمین‌خواری های متعدد در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس خبر داد و اظهار داشت: در این خصوص ۱۰۰ پرونده در کمیسیون بررسی و مطالعه شده و گزارش آن نیز، آماده شده است.

نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی، افزود: به زودی گزارش این صد پرونده در صحن کمیسیون تصویب و برای قرائت در صحن مجلس، تقدیم هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی می‌شود.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با بیان اینکه این صد پرونده مربوط به مناطق مختلف کشور است، تصریح کرد: هم اشخاص حقیقی و هم اشخاص حقوقی و دستگاه های دولتی در این پرونده ها دخیل بوده‌اند و در بررسی صورت گرفته توسط کمیسیون اصل ۹۰ و گزارش تهیه شده، نسبت به همه زوایای مسئله پرداخته شده و قصور و تقصیر دستگاه ها و اشخاص حقیقی که منجر به دست‌اندازی به منابع طبیعی و اراضی ملی شده، مشخص شده است.

به گزارش مهر، محمدی خاطرنشان کرد: گزارش این پرونده ها پس از تصویب در کمیسیون اصل ۹۰ حداکثر تا یک ماه آینده تقدیم صحن مجلس می‌شود

Comments are closed.