نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی گفت: با فعالیت شوراهای حل اختلاف زمینه کاهش ورودی پرونده های دادگستری مهیا شده است.

داود محمدی با حضور در مجتمع شورای حل اختلاف استان از قسمتهای مختلف این مجتمع بازدید کرد.

نماینده قزوین در مجلس شورای اسلامی، در این دیدار از واحدهای ستادی و ساختمان جدیدالاحداث شماره دو شوراهای حل اختلاف قزوین بازدید و با رئیس شوراهای حل اختلاف استان، سرپرست های مجتمع شهید رجایی یک و دو شورای حل اختلاف قزوین در خصوص مشکلات و معضلات شوراهای حل اختلاف در سطح کشور و استان بحث و تبادل نظر کرد.

به گزارش مهر، محمدی بیان کرد: دستگاه های اجرایی و سازمان ها طبق قانون می توانند به شوراهای حل اختلاف کمک کنند و مشکلات کارکنان و مسائل اعتبارات باید در سطح ملی و استانی پیگیری شود که امیدواریم در قانون جدید شوراهای حل اختلاف این مشکلات رفع شده و یا به حداقل برسد./

Comments are closed.