رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: کمیسیون اصل ۹۰آماده دریافت شکایت سلبریتی ها در خصوص ابهامات پیش آمده نسبت به هزینه‌کرد کمک‌های مردمی به زلزله زدگان کرمانشاه است.

داود محمدی گفت: اگر سلبریتی ها شکایتی در خصوص عملکرد قوا و نهادهایی  که مسئولیت برسی ابهامات در مورد  جذب  و هزینه کرد کمک‌های مردمی برای زلزله زدگان کرمانشاه را دارند مطرح کنند کمیسیون این موضوع را پیگیری می کند اما هنوز هیچ شکایتی در این زمینه واصل نشده است

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس افزود: ما نیز مثل شما صحبت های مختلفی در مورد نحوه هزینه کرد کمک های مردمی توسط سلبریتی ها و احضار برخی از آنها برای پاسخگویی را شنیده ایم  و در چارچوب وظایف ذاتی کمیسیون اصل نود و به منظور جلوگیری از سلب اعتماد عمومی و شفافیت اگر موضوعی به کمیسیون برسد برسی خواهیم کرد./خانه ملت

Comments are closed.