رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس درباره ضرورت اجرای قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان گفت: درصورتی‌که فردی بازنشسته از تاریخ ۲۶ آبان همچنان در سمت مدیریت یک دستگاه اجرایی باشد، از سوی کمیسیون اصل نود به عنوان متخلف به قوه قضاییه معرفی می‌شود.

داود محمدی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به اینکه از تاریخ ۲۶ آبان ماه سال جاری ادامه کار مدیران بازنشسته تخلف محسوب می شود، گفت: اگر این قانون از سوی دستگاه ها اجرا نشود، کمیسیون اصل نود به موضوع ورود می کند.

نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی بر همین اساس تصریح کرد: منع به‌کارگیری بازنشستگان از زمانی که به صورت قانون درآمده باید اجرا شود و در صورت عدم اجرای آن، طرز کار دستگاه های ذیربط با مشکل مواجه می شود و کمیسیون اصل نود می تواند به آن رسیدگی کند.

وی افزود: کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس بعد از تاریخ ۲۶ آبان ماه که مقرر شده بعد از آن نباید هیچ بازنشسته‌ای تحت عنوان مدیر در دستگاه های اجرایی مشغول به کار باشد، در صورت وصول شکایت از سوی افراد حقیقی و حقوقی به موضوع ورود می کند.

رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در پایان در خصوص نحوه رسیدگی کمیسیون به اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان خاطرنشان ساخت: بعد از بررسی شکایات واصله در خصوص بازنشستگانی که در سمت مدیر در دستگاه اجرایی فعالیت می کنند، در صورت احراز تخلف، متخلفان برای برخورد قانونی مستقیما به قوه قضاییه معرفی می‌شوند./

Comments are closed.