رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گفت: کالا های انباشته شده در گمرک به قید فورییت ترخیص شود

داود محمدی رییس کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با آخرین خبر قزوین گفت : با توجه به شکایت های واصله پیرامون قاچاق کالا و عملکرد گمرکات کشور به کمیسیون اصل نود با دعوت وزیر امور اقتصاد و دارایی و معاونین وزیر،مسولین و کارشناسان گمرکات کشور ،دیوان محاسبات،سازمان بازرسی کل کشور و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی جلسه ای منعقد و پس از بحث و بررسی مقرر شد سازمان بازررسی کل کشور گزارش جامعه ای در خصوص موضوعات مطروحه تهییه و ظرف مدت ۱۰ روز به کمیسیون اصل نود ارسال نماید.

گمرکات کشور نیز مقرر گردید مشکلات مطرح شده پیرامون سامانه جامعه امورات گمرکی _ایکس ری و سایر شکایت ها و گزارشات واصله را مکتوباً ظرف ۱۰ روز به این کمیسیون گزارش کنند و در مورد کالاهای انباشته شده در گمرک نیز مقرر گردید کلیه کالاها به قید فورییت ترخیص شود مگر مواردی که منع قانونی داشته باشد و در خصوص خلاء های قانونی و یا وجود قوانین دست و پا گیر نیز مقرر شد از طریق گمرک به دولت و کمیسیون اصل نود برای پالایش قوانین و یا تصویب آن با لایحه یا طرح اقدام گردد.
همچنین مقرر شد کارگروهی مرکب از مسولین و کارشناسان گمرک و کمیسیون اصل نود نسبت به بررسی دقیق نواقص و کاستی ها و ارائه پیشنهادات اثر بخش در راستای ارتقاء سامانه جامع امور گمرکی و نهایتاً کاهش قاچاق اقدام نمایند.

Comments are closed.