رییس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس، گزارش این کمیسیون از عملکرد سازمان میراث فرهنگی را دارای ۶ محور اعلام کرد.

داود محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت درباره گزارش کمیسیون اصل نود از عملکرد سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، گفت: این گزارش در شش محور آماده شده و ۵ استان به صورت پایلوت مورد بررسی میدانی قرار گرفتند.

نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی افزود: اعضای کمیته فرهنگی کمیسیون اصل نود به عنوان نمونه به ۵ استان کشور سفر کردند که فارس، آذربایجان شرقی، اصفهان و خراسان رضوی و جنوبی از جمله آنهاست و گزارش مبسوطی در این خصوص آماده شده است.

سازمان میراث فرهنگی در نگهداری از مواریث تاریخی به وظایفش عمل کرده است؟

وی ادامه داد: اعضا، وضعیت چگونگی صیانت از فضاهای مربوط به مواریث تاریخی و فرهنگی را بررسی کردند که گزارش نهایی آن به زودی در صحن علنی مجلس قرائت می‌شود.

محمدی با بیان اینکه گزارش کمیسیون اصل نود از عملکرد سازمان میراث فرهنگی صرفا درباره بافت تاریخی نیست، افزود: اینکه سازمان میراث فرهنگی در نگهداری از این مواریث تاریخی تا چه اندازه در راستای ایفای وظایفش عمل کرده؛ وضعیت آثار تاریخی کشور؛ مشکلات و نارسایی‌ها و کمبودهای سازمان و چگونگی استفاده از NGOها و تشکل‌های مردمی در این خصوص از جمله مسائلی است که در این گزارش به آن اشاره خواهد شد.

عِده و عُده سازمان میراث فرهنگی تکافوی حفظ تمام ابنیه تاریخی کشور را ندارد

وی درباره عملکرد ضعیف سازمان میراث فرهنگی کشور در حفظ و حراست از ابنیه تاریخی، توضیح داد: ایران یکی از کشورهای دارای گنجینه‌ای از آثار تاریخی است؛ با این حال، بودجه و عِده و عُده سازمان میراث فرهنگی تکافوی تحت پوشش قرار دادن همه اینها را ندارد.

رییس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بایستی در راستای صیانت از این مواریث تاریخی؛ بخشی را خود سازمان میراث فرهنگی با اتکا به بودجه‌های دولت تقبل کند و برای قسمتی دیگر از بخش خصوصی کمک بگیرد یا به دنبال فعال کردن از NGOها باشد.

Comments are closed.