داود محمدی رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس می گوید یکی از دلایل معوقات بانکی ارزیابی نادرست وثیقه های بانکی بوده و حتی اگر همه آنها ضبط شود بخشی از وامی که گرفتند مستهلک نمی شود.
داودی محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به اینکه بخش قابل معوقات بانکی به بدهکاران بزرگ برمی گردد، گفت: در کمیسیون اصل ۹۰ برای بررسی این موضوع  پرونده ای تشکیل شد و گزارش آن در صحن علنی مجلس قرائت شد، موارد متعددی از معوقات بانکی در این گزارش بیان شد.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ادامه داد: در این گزارش آمده بود که آنچه معوقه مشکوک الوصول و لاوصل بود تقریبا را بالغ بر ۱۳۰ هزارمیلیارد تومان بود، که تقریبا عمده این رقم مربوط به کسانی بود که بدهکار بزرگ بانکی هستند که از پرداخت بدهی خود سرباز می زنند.
نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس دهم شورای اسلامی تاکید کرد: این افراد به دادگاه و دستگاه های قضایی، برای پیگیری پرونده آنها معرفی شد، از طریق دادگاه ها تعدادی از بدهی ها وصول شد، برای تعدادی از پرونده ها حکم صادر شد و برخی از آنها همچنان در حال بررسی و پیگیری است.
وی بیان داشت: مجلس موضوع را پیگیری می کند و پس از آنکه گزارش کمیسیون اصل ۹۰ در صحن علنی قرائت شد، پرونده ها از گذشته در ظرف زمان به دستگاه های قضایی ارسال شده است.
تشریح دلیل معوقات بانکی
محمدی در ادامه گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، در این باره اینکه آیا این معوقات بانکی به دلیل مشکلات اقتصادی است، گفت: بخشی از این معوقات به مشکلات اقتصادی کشور بر می گردد اما بخش عمده این معوقات کلان بانکی به دلیل عدم اجرای وظیفه نظارتی بانک ها است، در زمینه وثیقه توسط کسانی که وام گرفته درست عمل نشده است.
وثیقه های بی ارزش
این نماینده مجلس بیان داشت: در خصوص وثایق ارزیابی واقعی نشده و ارزش ها وثایق کمتر از وامی بوده که از بانک برداشت کردند، حتی اگر بخواهیم همه آن را ضبط کنیم بخشی از وامی که گرفتند مستهلک نمی شود.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس تاکید کرد: برخی می گویند افرادی که وام ها را به این شکل گرفتند از رانت برخوردار بودند اما به هر حال این افراد عدله متفاوتی داشته اند، به هر حال نهایتا باعث شده وام پرداختی وصول نشود، پیگیری کمیسیون بر این پرونده ادامه دار بوده و بخشی از تخلفات به دستگاه های قضایی ارسال شده است

Comments are closed.