داود محمدی رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی:

به دنبال شکایت های واصله از سوی دانشجویان ثبت نام شده آزاد اسلامی که برای آنها جانمایی نشده است، کمیسیون اصل نود جلسه ای با حضور مسولین وزارت علوم تحقیقات و فناری ارتباطات و دانشگاه آزاد اسلامی ، مرکز پژوهش های مجلس هیات رئیسه کمیسیون اصل نود و جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اولیا و نمایندگان دانشجویان شاکی برگزار کرد و بعد از بحث و تبادل نظر مقرر شد با رعایت عدالت آموزشی :

رشته های که ظرفیت خالی دارد قویا نسبت تشکیل آنها اقدام شود و حتی اگر متقاضی ندارند به سایر داوطلبان ثبت نام شدگان پیشنهاد گردد.

وزارت بهداشت و درمان حتی الامکان نسبت به افزایش ظرفیت دانشگاه آزاد به منظور رفع مشکل بخش دیگری از ثبت نام شده ها مساعدت و اقدام نمایند

با توجه به بررسی موضوع در کمیسیون آموزش و تحقیقات و بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی جمع بندی در کمیسیون های مذکور هفته جاری به کمیسیون اصل نود ارسال شود

سازمان سنجش کشور گزارش جامعی در خصوص چگونگی موضوع و اقدامات به عمل آمده و مباحث مطروحه در جلسه کمیسیون اصل نود تهیه و به آن کمیسیون ارسال نمایند

گزارش جامع ای در سازمان بازرسی کل کشور با توجه به پرونده متشکله در آن مرجع اخذ شود

دانشگاه ازاد اسلامی ضمن تهیه گزارش کامل از چگونگی موضوع و اقدامات به عمل آمده نسبت به اعلام آمار دقیق اسامی تمامی ثبت نام کنندگان به تفکیک رشته و محل  و اسامی کسانی که علاوه بر ثبت نام شهریه پرداخت کرده و کارت دانشجویی دریافت و در کلاس ها شرکت نموده اند تهیه و ارسال کنند.

همچنین گزارش دیگری در خصوص کسانی که ثبت نام کرده اند که کارت دریافت و مشکلشان حل شده است ارسال دارند،به علاوه ی آن آمار دقیق افزایش ظرفیت های ایجاد شده و اینکه ظرفیت ها به چه کسانی اختصاص یافته و چه تعداد از دانشجویان فوق را در بر میگیرد را با ذکر اسامی ارسال دارند.

ضمنا ثبت نام شده های قطعیِ ترم های مهر و بهمن نیز به انضمام گزارش مذکور ارسال شود

دانشگاه آزاد اسلامی کلیه تقاضاهای دانشجوهای فوق را اخذ و به صورت موردی در راستای حل مشکل نام بردگان اقدام نماید

بدیهی است در مورد کسانی که مرتکب تخلف شده اند برخورد قانونی انجام خواهد شد

Comments are closed.