رئیس کمیسیون اصل۹۰مجلس گفت: استانی شدن انتخابات به معنای شهرستانی_استانی شدن بوده و نگاه عادلانه و ارتقای سطح نمایندگی در مجلس را به همراه خواهد داشت.

داود محمدی اظهار کرد: استانی شدن انتخابات مانند انتخابات خبرگان نبوده و درواقع شهرستانی_استانی است، بدین معنا که هر شهرستان نماینده خود را خواهد داشت.

وی ادامه داد: از مجموعه نمایندگانی که از شهرستان‌های استان کاندیدا می‌شوند بین خودشان رقابت می‌کنند و روند به این ترتیب نیست که کاندیداها با تمام نمایندگان رقابت کرده و ۴نفر نخست به عنوان نمایندگان استان شناخته شوند.

نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس توضیح داد: از مجموع ثبت نام کنندگان هر شهرستان نفر اول که بیشترین رای را در استان اخذ کند به عنوان نماینده آن شهرستان انتخاب می‌شود.

وی افزود: البته کسب ۲۰درصد از رای حوزه انتخاباتی مربوطه شرط انتخاب شدن کاندیداها برای ورود به مجلس است و صرف بالا بودن میزان رای در استان ملاک پذیرفته شدن نیست.

ورود چهره‌های شناخته شده و توانمند استان
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با اشاره به تفاوت نوع انتخابات کنونی با استانی شهرستانی شدن عنوان کرد: در انتخابات کنونی هر کاندیدا فقط از حوزه انتخاباتی خود رای می‌گیرد، اما با استانی شدن، هر کاندیدا امکان کسب رای از کل استان را دارد و رای گیری در کل استان برگزار می‌شود.

وی تاکید کرد: در هر حوزه انتخاباتی هر فرد که با داشتن شرط ۲۰درصد شهرستانی بیشترین میزان رای در استان را نیز اخذ کند به مجلس ورود پیدا می‌کند.

محمدی با بیان نقاط قوت شهرستانی_استانی شدن انتخابات ابراز کرد: ارتقای سطح نمایندگی و ورود چهره‌های شناخته شده و توانمند در سطح استان به مجلس از نقاط قوت این طرح است؛ با این طرح کیفیت نمایندگی و سطح نمایندگان منتخب افزایش پیدا می‌کند.

وی عنوان کرد: داشتن نگاه عمده استانی و از بین رفتن بخشی نگری از دیگر ویژگی‌های مثبت این طرح است؛ چراکه نمایندگان از سطح استان رای اخذ کرده و نگاه عادلانه به تمام حوزه‌های استان خواهند داشت.

این مسئول اذعان کرد: هم اکنون نمایندگان شهرستان‌های استان برای کسب امتیاز بیشتر برای شهرستان خود تلاش می‌کنند، اما با استانی شدن افق دید نمایندگان استانی و ملی خواهد شد.

افزایش هزینه‌های انتخاباتی برای کاندیداها
وی تاکید کرد: عادلانه شدن نگاه نمایندگان و توجه به تمام حوزه‌های استان و پرهیز از معطوف کردن و تمرکز نگاه‌ها به حوزه‌ای خاص نیز از ویژگی‌های مثبت طرح استانی شدن است.

محمدی ادامه داد: استانی شدن افق دید و مباحث افزایش همگرایی و مشارکت در پیشبرد امور استان را در نمایندگان به همراه خواهد داشت.

وی اظهار کرد: هم اکنون در شهرستان‌ها و حوزه محدود جغرافیایی رسیدگی بهتر و ارتباط مردمی بیشتر است که با تحقق طرح شهرستانی_استانی شدن ممکن است این نوع ارتباطات نزدیک و تنگاتنگ کمرنگ شود.

نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس ادامه داد: افزایش هزینه‌های انتخاباتی برای کاندیداها نیز یکی دیگر از ویژگی‌های تحقق این طرح است.

وی در پایان گفت: طرح شهرستانی_استانی شدن انتخابات در مجموع در ارتقای سطح مجلس مفید بوده و رای من به این طرح مثبت است./صبح قزوین

Comments are closed.