بخشی از فعالیت های حاج داود محمدی نماینده مردم شریف شهرستان های قزوین،ابیک و البرز و رییس کمیسیون اصل نود قانون اساسی در روز سه شنبه ۲۶مردادماه ۹۵:
?جلسه با رئیس سازمان بازرسی کل کشور،رئیس و کارشناسان دیوان محاسبات در خصوص حقوق های نامتعارف
?جلسه با نماینده دهکده گل از کرمان در خصوص رسیدگی به پرونده مفتوح در کمیسیون اصل ۹۰
?دیدار با جمعی از شکات پرونده های مطروحه در کمیسیون اصل ۹۰
?دیدار با معاون پارلمانی جهاد دانشگاهی کشور
?دیدار با معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
?دیدار با بازنشستگان صندوق فولاد در خصوص تقاضای آن ها در برنامه ششم توسعه مبنی بر عدم ادغام صندوق مذکور با صندوق تامین اجتماعی
?دیدار با جمعی از کارگزاران مخابراتی
?جلسه با مسئولین و کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه ریزی،دیوان محاسبات،بازرسی کل کشور، سازمان حسابرسی و هیات رئیسه و کارشناسان کمیسیون اصل ۹۰پیرامون تدوین قانون مناسب در خصوص ساماندهی حقوق و دستمزد مدیران

Comments are closed.