مشکل دانشجویان جدید الورود دانشگاه فرهنگیان به زودی مرتفع میشود

داود محمدی رئیس کمیسیون اصل نودم مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به شکایت جمعی از دانشجویان ورودی سال ۹۷ دانشگاه فرهنگیان به کمیسیون اصل نود،این کمیسیون موضوع را مورد بررسی و ارزیابی قرار داد و از وزیر آموزش پرورش و رئیس سازمان امور استخدامی کشور خواستیم تا مانع اجحاف حق دانشجویان شده و زمینه استخدام آنها محیا گردد.

محمدی افزود: امید واریم که مشکل استخدام این دانشجویان به زودی مرتفع گردد.

Comments are closed.