داود محمدی نماینده مردم قزوین ، البرز و آبیک و رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی: خدمات ارائه شده توسط مخابرات منطقه قابل قبول و کارنامه قابل  دفاعی است.

🔻 پیله فروشها مدیر مخابرات منطقه قزوین به اتفاق مهندس رضایی نیک مدیر کل فناوری اطلاعات و ارتباطات استان با داود محمدی نماینده مردم قزوین ، البرز و آبیک  دیدار کرد.

🔻در این دیدار داود محمدی کارنامه مخابرات استان را قابل دفاع دانست و از فعالیت ها و تلاشهای مخابرات  منطقه قزوین تقدیر کرد.

🔻وی افزود نگاه نمایندگان به دستگاه های اجرایی ، نگاه حمایتی است و انتظار ارائه خدمات مطلوب داریم نه انتظارات سیاسی و هرگامی که مدیران برای رضایتمندی و ارائه خدمات به مردم بردارند ما چندین گام برای حمایت از آنان بر می داریم.

🔻نماینده مردم استان افزود در هر تغییر و تحولی مردم  انتظار تغییرات در سازمان را دارند تا خدمت رسانی و تسهیل در ارائه این خدمات به مردم بهتر از گذشته انجام شود.

🔻وی افزود : دسترسی مشتریان خانگی به اینترنت از طریق فیبر نوری اقدام ارزنده ای است که انتظار داریم با همکاری دستگاه های دیگر به سرعت انجام شود.

Comments are closed.