رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گفت: تامین اجتماعی به عنوان یک سازمان بیمه گذار بیشترین تعداد بیمه شدگان را در کشور دارد و باید دولت و مجلس شورای اسلامی برای تحقق مطالبات و معوقات آن اقدام کنند.

به گزارش ایرنا داود محمدی روز چهارشنبه در مراسم افتتاح ساختمان جدید اداره کل تامین اجتماعی قزوین افزود: امروز این سازمان با حجم وسیعی از مطالبات معوقه و بدهی های فراوان مواجه است و پرداخت بخشی از طلب های سازمان توسط دولت، تا حد زیادی مشکلات را مرتفع می کند.
این نماینده اضافه کرد: تامین اجتماعی با ۴۲ میلیون جمعیت تحت پوشش قابل مقایسه با سایر صندوق ها نیست و کمترین کوتاهی در خصوص این سازمان آسیب ها و خسارات زیادی به دنبال خواهد داشت.
وی با تاکید بر اهتمام بیشتر دولت نسبت به این سازمان اضافه کرد: در برنامه ششم توسعه، دولت مکلف شده است تا سالانه بخشی از مطالبات تامین اجتماعی را پرداخت کند.
محمدی ادامه داد: حذف دفترچه های بیمه ای و ابلاغ الکترونیکی از جمله خدمات ارزشمند سازمان تامین اجتماعی است که رسالت دولت و مجلس را در تحقق مطالبات و دغدغه های این سازمان سنگین تر می کند.
محمدی ادامه داد: امروز این سازمان در شهرستان های مختلف قزوین خدمات شایسته ای ارایه کرده است و به همین دلیل بسیاری از شهرها از قبیل اقبالیه در شهرستان قزوین خواستار قرار گیری در زیر چتر حمایتی آن با ساخت درمانگاه یا بیمارستان هستند.

Comments are closed.