🔹رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گفت:امروز سپاه پاسداران انقلاب اسلامی چون خاری در چشمان ترامپ و رژیم صهیونیستی فرو رفته است، به همین دلیل به دنبال قرار دادن این نیروی عظیم مردمی در فهرست گروه های تروریستی هستند.

🔹داود محمدی افزود: علت مخالفت دولت آمریکا با سپاه پاسداران شکست های پی در پی در منطقه به واسطه مقابله سپاه با اشکال مختلف حرکت های تروریستی دست‌پرورده دولت آمریکا است.

🔹وی گفت:آمریکا قبل از این ‌نیز با قرار دادن برخی از فرماندهان سپاه در لیست تحریم ها به خیال خام خود به دنبال حذف این جریان موثر انقلاب اسلامی بودند، در حالیکه سپاه پاسداران به عنوان نهادی برخواسته از متن و بطن مردم وظیفه صیانت از دستاوردهای انقلاب اسلامی را همواره به نحو عالی و بی توجه به اقدامات معاندان به این ملت و مملکت انجام داده است.

🔹محمدی گفت:دولت آمریکا به خیال خام خود فکر می کند با قرار دادن این ‌نیروی عظیم مردمی در لیست سازمان های تروریستی یا تحریمی می تواند با توان و بنیه نظامی و دفاعی جمهوری اسلامی ایران مقابله کند در حالیکه امروز به اتکای جوانان برومند کشورمان توانسته ایم در زمینه دفاعی و نظامی خودکفا و مستقل بوده و از هرگونه تهدیدی در امان باشیم.

🔹نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه سپاه پاسداران جزو ارزش های نظام و انقلاب به شمار می رود، بیان‌ کرد: مردم و کشور طی ۴۰ سال گذشته برای صیانت از سپاه پاسداران هزینه های فراوانی پرداخت کرده اند و قطعا در برابر این اقدام آمریکا کوتاه نخواهند آمد و دولت آمریکا هزینه سنگینی بابت هرگونه تصمیم نامعقول خود پرداخت خواهد کرد.

🔹رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی افزود:سپاه پاسداران متعلق به همه مردم ایران است و به هیچ جناح ، حزب، دسته و گروهی تعلق ندارد و قطعا انجام این حرکت نابخردانه از سوی ترامپ با واکنش صریح مردم ایران رو به رو خواهد شد.

Comments are closed.