رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گفت: تحقق دولت الکترونیک با شفاف کردن اطلاعات و در اختیار گذاشتن آن در بین مردم، قدرت بازدارنده ای در برابر فساد خواهد بود.

به گزارش ایرنا داود محمدی عصر چهارشنبه در همایش حقوق شهروندی که توسط انجمن مدیران موفق فردا در دانشگاه پیام نور قزوین برگزار شد افزود: ریشه حقوق شهروندی هم در مبانی دینی، هم اصول قانون اساسی و هم قوانین موضوعه کشور وجود دارد و با جدیت مورد تاکید قرار گرفته است.
وی اضافه کرد: علاوه بر اصول مختلف قانون اساسی جمهوری اسلامی، در شرع مقدس اسلام هم مباحث این حقوق به عنوان پایه قابل اتکا طرح شده و شارع مقدس حق الناس و حق الله را با دقت تبیین کرده است.
محمدی ادامه داد: در قوانین موضوعه هم نسبت به حق شهروندی شاهد بندها و مواد مختلفی در این خصوص هستیم تا جایی که در آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی کمتر ماده ای هست که به طور صریح و یا تلویحی به حقوق شهروندی نپرداخته باشد.
وی گفت: قانونگذار این قوانین هم در صدور حکم، هم دفاع از متهم و هم اجرای حکم ؛ حقوق شهروندی را با تمام جزییات آن مورد تاکید قرار داده است.
محمدی خاطرنشان کرد: در کنار دولت که منشور حقوق شهروندی را تدوین و ابلاغ کرده، مجلس شورای اسلامی نیز در سال۸۳ قانونی را در این خصوص از تصویب گذرانده تا کرامت مردم و شهروندان احترام گذاشته شود.
نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی گفت: آن چه در کنار وجود قوانین حقوق شهروندی اهمیت دارد و و ما در ان دچار نقص هستیم آموزش حقوق شهروندی است به طوری که در نبود این موضوع، بسیاری از پرونده ها در محاکم به خاطر عدم آشنایی مردم با حقوقشان تشکیل شده اند.
وی، نقش رسانه ها را در آشنایی و آموزش مردم نسبت به حقوق خود بسیار مهم دانست و افزود: امروزه آنچه در صحنه های اطلاع رسانی می بینیم بیشتر مسایل سیاسی و اقتصادی روز است و کمتر به این مساله پرداخته می شود.
محمدی اظهار داشت: اگر بخواهیم فساد را در کشور ریشه کن کنیم راه آن در زندان نیست بلکه در شفافیت است چرا که شدت عمل در برخورد، گرچه یک مسکن موقت است اما درمان قطعی آن نیست و باید با شفافیت به سراغ درمان اساسی برویم.
وی با تاکید بر اینکه برخورد قضایی بدون از بین بردن بسترهای جرم زا موفق نیست گفت: اگر مجلس هم اینچنین بر تحقق طرح دولت الکترونیک تاکید دارد به جهت شفافیت اطلاعات در نزد مردم و جنبه بازدارندگی آن است که زمینه فساد را کاهش می دهد و البته باید بسترهای مطالبه گری در مردم نیز از همان پایین ایجاد شود تا مسئولان هم نسبت به آن توجه کنند.

Comments are closed.