داود محمدی رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی:

با توجه به اینکه به واسطه پیش بینی های کمیسیون اصل نود احتمال آتش سوزی به واسطه بارش های سال گذشته و سال جاری و رویش های گیاهی متصور بود.
در مورخه ۱۵/۲/۹۸ کمیسیون جلسه ای با حضور تمام دستگاه های ذیربط منعقد نمود و در راستای پیشگیری از آتش سوزی جنگلها و مراتع مواردی تصویب شد و در راستای اجرایی شدن این مصوبات و نحوه عملکرد دستگاههای مربوطه مجددا جلسه ای در مورخه ۲۲/۵/۹۸ در محل کمیسیون اصل نود با حضور رئیس سازمان جنگل ها و مراتع و مسولین جهاد کشاورزی امور اراضی ستاد مدیریت بحران سازمان حفاظت از محیط زیست و یگان حفاظت از منابع طبیعی منعقد شد

و چگونگی اجرای مصوبات قبل کمیسیون در دستور کار قرار گرفت و مواردی که از این مصوبات اجرایی نشده بود تذکر داده شده و مقرر گردید در راستای اجرایی شدن مصوبات ظرف مدت ۱۰ روز به کمیسیون ارائه گردد. مقرر شد نسبت به راه اندازی و اطلاع رسانی از طریق سامانه سه رقمی ۱۳۹ توسط سازمان جنگل ها و مراتع به منظور اطلاع رسانی عمومی و مردمی از اتش سوزی ها حداکثر ظرف مدت دو ماه اقدام شود.

و با توجه به کمبود نیروی انسانی از ظرفیت های مردمی در اطفاء حریق جنگل ها و مراتع بهره گیری شود و در راستای افزایش سطح آگاهی های عمومی توسط تمامی دستگاه های ذیربط اقدام گردد و نهایتا با توجه به مشکلات مراجع ذیربط مقرر شد در خصوص کمبود نیرو و بودجه و عدم دسترسی به موقع به بالگرد جهت اطفا حریق جلسه ای با حضور وزرای جهاد کشاورزی، کشور و دفاع پشتیبانی نیروهای مسلح ، سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه ، جنگل ها و مراتع ، محیط زیست بازرسی کل کشور دادستان کل کشور،هلال احمر، مرکز پژوهش های مجلس منعقد تا با توجه به اهمیت موضوع و ضرورت صیانت از جنگل ها و مراتع در لایحه بودجه دولت نیز با نگاه معطوف نسبت به پیگیری این موضوعات اقدام شود.

در خاتمه با توجه به تصویب طرح جامع مدیریت پیشگیری و اتفا حریق مصوب سال ۸۹ که ظرف مدت ده سال می بایست به طور کامل اجرایی می شد و متاسفانه تاکنون به مرحله اجرا در نیامده نیز توسط کمیسیون بررسی و قصور دستگاه های متولی مشخص شود

Comments are closed.