رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی از ارائه گزارش مناطق سیل زده به صحن مجلس و قصور دستگاه ها اجرایی در این موضوع تا دوماه آینده خبر داد.

داود محمدی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در تشریح روند رسیدگی به پرونده های ارجاعی به کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت: پرونده مربوط به مناطق سیل زده و قصور دستگاه ها اجرایی یکی از پرونده های مهمی است که در کمیسیون اصل نود در حال رسیدگی است.

وی ادامه داد:دستگاه های اجرایی مربوط به موضوع سیل امسال متاسفانه به وظایف قانونی خود عمل نکردند و موجب خسارات مالی جانی در کشور شدند.

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با اشاره به گزارش سازمان هواشناسی مبنی بر ترسالی بودن سال آینده هشدار داد: دستگاه هایی مانند شهرداری ها،اداره های راه و شهرسازی، شرکت های آب منطقه ای،جهاد کشاورزی و ستاد مدیریت بحران که در این حوزه دخیل هستند باید به وظیفه خود عمل کنند و پیش بینی وپیشگیری های لازم را بعمل بیاورند.

وی افزود: اخیرا در گلستان با وجود این که بارش شدیدی اتفاق نیفتاد دچار سیل زدگی شدیم و این به واسطه قصور ناشی از عدم انجام وظایف در زمینه جلوگیری از تخریب جنگل ها، مراتع، تغییرکاربری ها و تجاوز به منابع ملی بود بر این اساس دستگاه های اجرایی باید به وظایف خود عمل کنند.

محمدی خاطرنشان کرد:گزارش پرونده مربوط به مناطق سیل زده و قصور دستگاه ها اجرایی تهیه شده و در هیئت رئیسه کمیسیون اصل نود مورد بحث قرار گرفت و ماحصل آن به دستگاه های مرتبط ارسال خواهد شد و پس از اخذ دفاعیه آن ها حداکثر تا دوماه آینده گزارش آن در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت و پرونده دستگاه های متخلف به قوه قضائیه ارسال می شود.

Comments are closed.