رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: بسیاری از تحقیق و تفحص هایی که در مجلس انجام می شود اثر بخشی لازم را ندارد و منتج به نتیجه مطلوب برای کشور نمی شود.

داود محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به تحقیق و تفحص ها متعدد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در کمیسیون اصل نود طی جلسات متعدد و پس از بررسی تحقیق و تفحص های صورت گرفته در مجلس از ابتدا تا کنون دریافتیم که در هر دوره تعداد تحقیق و تفحص ها نسبت به دوره قبل رشد بی رویه ای داشته اما این افراط در بکارگیری این ابزار نظارتی به معنای کارآمدی آن نبوده است.

وی افزود: بسیاری از تحقیق و تفحص ها در مراحل اولیه رها می شود یا به اهداف پیش بینی شده خود نمی رسد در حالی که هزینه زیادی به مجلس تحمیل می کند بر همین اساس باید در انتخاب موضوعات و همچنین نوع پرداختن به آن دقت بیشتری شود.

نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: نتایج نظارت های مجلس در بسیاری از موارد ضمانت اجرائی ندارد و پس از آنکه از مجلس خارج می شود به خوبی توسط دستگاه های ذی ربط پیگیری نمی شود، به عنوان مثال تذکراتی که به قوه مجریه داده می شود در بسیاری از موارد مورد توجه قرار نمی گیرد.

وی تاکید کرد: بخش زیادی از تذکرات شفاهی و کتبی نمایندگان با پاسخی توسط مسئولین مواجه نمی شود و فقط در حد قرائت در صحن مجلس باقی می ماند./

Comments are closed.