?حضور در جلسه مربوط به فراکسیون مستقلین مجلس پیرامون مسائل جاری کشور

?حضور در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی

?دیدار با مسئولین شرکت هفت الماس در خصوص مشکلات موجود شرکت

?دیدار با ارباب رجوع در دفتر تهران

?جلسه در هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود پیرامون حقوق های نجومی

?شرکت در جلسه هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی و روسای کمیسیون ها با حضور رئیس مجلس ونواب رئیس و بررسی اولویت چهارساله مجلس دهم و توجه به کار آمدی مجلس

?حضور و صحبت در جمع معلمین پیش دبستانی وشرکتی های جامانده که در مقابل مجلس تجمع کرده بودند

?جلسه با آقای دکتر آقایی معاون وزیر جهاد کشاورزی واعتراض به عدم پرداخت پول گندم کشاورزان

?تنظیم نامه ای خطاب به رئیس جمهور با جمع یکصد امضاء از نمایندگان مجلس پیرامون پرداخت سریع مطالبات کشاورزان از بابت فروش گندم که متاسفانه بیش از۵۳ روز از خرید آن سپری شده و تقاضای استمهال و تمدید وام های ماخوذه توسط کشاورزان

?انعقاد جلسه با مسئولین گمرک