?شرکت در همایش مدیران آموزش وپرورش کل کشور با حضور وزیر آموزش وپرورش ومعاون اول رئیس جمهور در سالن اجلاس سران وملاقات با مدیران آموزش وپرورش استان

?حضور در کمیسیون اصل۹۰ قانون اساسی و جلسه با کارمندان،کارشناسان و مشاوران کمیسیون و بررسی برنامه های ۴ ساله تدوین شده کمیسیون

?جلسه با رئیس سازمان حج وزیارت کشور و مسئولین مربوطه

?جلسه با مدیرعامل ومسئولین شرکت سپهرالکتریک در خصوص بررسی مشکلات شرکت مذکور

?حضور در کمیسیون اصل ۹۰ و دیدار با ارباب رجوع

?جلسه با مدیران کارخانجات روی ایران

?جلسه با معاون عمرانی استاندار تهران پیرامون قطار بین شهری تهران،کرج،هشتگرد، آبیک وقزوین

?دیدار با جمعی از مدیران مسوول،سردبیران و خبرنگاران نشریات سراسری