داود محمدی افزود: اجرای این طرح که از طریق لوله گذاری انجام می شود، آب شرب ۱۴ شهر و ۱۹۴ روستای استان قزوین را تامین می کند.

وی با بیان اینکه با اجرای این طرح برداشت آب از سفره های زیرزمینی استان قزوین کاهش می یابد، اظهارکرد: با اجرای این طرح مشکل تامین آب شرب در این شهرها و روستاها تقریبا برای همیشه حل خواهد شد.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه انتقال آب شرب از سد طالقان به شهرها و روستاهای استان یک آرزوی دیرینه بود که به تحقق نزدیک شده است، گفت: با اجرای این طرح سالیانه ۶۰ میلیون متر مکعب آب شرب به استان قزوین اختصاص می یابد.

%d8%a7%d8%b5%d9%84-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b1%d9%86%da%af%db%8c

Comments are closed.