با حضور داود محمدی رییس کمبسیون اصل نود طرح پیشگیری از تنبلی چشم در استان آغاز شد.
در این طرح که در سه مرحله توسط مربیان، مراکز بینایی سنجی و پزشک انجام می شود
،پایگاههای سنجش بینایی مستقر در خانه های بهداشت، مهدهای کودک و آمادگی ها اقدام به معاینه و درمان کودکان مبتلا به عارضه بینایی و تنبلی چشم می نمایند.
سال گذشته سه هزار و ۸۲۴ نفر در استان به مراکز بینایی سنجی معرفی شدند که پس از معاینات دقیق توسط چشم پزشکان ۷۲۶ نفر دچار دوربینی و نزدیک بینی تشخیص داده شد و ۴۶۱ نفر نیز به تنبلی چشم مبتلا بودند.
تشخیص و درمان به موقع تنبلی چشم می تواند موجب کاهش بسیاری از بیماریهای چشمی و گاهی نابینایی شود.

Comments are closed.